Издања

Издвојена штампана издања које се односе на каталог радова Светомира Арсића Басаре у периоду од 1998. до 2018. године, као и Монографију о уметничком раду, могуће је прегледати у целости на сајту basara.rs. Историзација и дигитализација готово једног века Басариног стваралаштва, кључан је елемент приказа живота и стварања једног од најзначајнијих имена у историји савремене српске културе.

Користећи дрво и гвожђе као најчешћи материјал за реализацију својих скулптура, дело Светомира Арсића Басаре је дубоко укорењено у властито тле, у Косово и Метохију и њихову историју.

Избором тема, ослањајући се на старе занате за обраду дрвета и гвожђа, а при томе не запостављајући достигнућа модерне уметности, дело Светомира Арсића Басаре заузима изузетно место у историји савремене српске скулптуре.

Потреба за монографијом о уметничком раду Светомира Арсића Басаре није потреба за пуком рекапитулацијом готово века дугог живота и стварања једног од најизраженијих српских вајара у претходним деценијама.

Поступак историзације Басариног лика и дела ризикује да у светлу актуелних погледа на савремену уметност лута у миту, анегдоти и националном патосу. Басарине скулптуре нису дела патоса, нити је Басарин опус пасивно удађен од савремености. Кључна одлика његовог стваралаштва јесте виталност, живот кроз уметничко стварање, стварање као есенција живота и животност материјала и форме. Светомир Арсић Басара није историја – он је актуелност у свој њеној комплексности, он је садашњи одговор на изазове које историја упућује.